داغ سیاه پوست, گربه را دوست جنده تهرانسر دارد سفید دیک

11:16
1352

من سوار خروس خود را و او بر روی جنده تهرانسر صورت من دو بار.